Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

28mm
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
28mm
28mm
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
28mm
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
28mm
5884 c30a 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
28mm
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
28mm
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
28mm
proszę Cię bądź
cicho i chodź
uciekniemy gdzieś daleko
— Krzysztof Zalewski, Luka
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
28mm
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
28mm
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamefir mefir
28mm
9606 d8bd
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamefir mefir
28mm
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viamefir mefir
28mm

November 28 2019

28mm
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
28mm
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
28mm
2123 b7ca
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

November 27 2019

28mm
2368 8480 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamefir mefir
28mm
4907 9b13 500
Reposted frompampunio pampunio viamefir mefir
28mm
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl