Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

28mm
6751 51f2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
28mm
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszydera szydera
28mm
1032 3852 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
28mm
1419 03f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
28mm
2560 cf0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
28mm
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
28mm
3973 7e3a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

February 09 2020

28mm
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
28mm
5469 6d16
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
28mm
4870 dac6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
28mm
6914 5737 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
28mm

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.
Reposted fromsorrisoartificiale sorrisoartificiale vianergo nergo
28mm
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
28mm
6766 4a08 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
28mm
4476 1351 500
Reposted fromGalGadot GalGadot vialookbook lookbook
28mm
9690 1de2 500
Reposted fromyannim yannim viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl