Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

28mm
Reposted frombluuu bluuu viaja-sowa ja-sowa
0631 c02b 500

lovesensualamazinglace77:

Cameron Rorrison

Reposted fromfezziwig fezziwig viahugostiglitz hugostiglitz
28mm

January 19 2020

28mm

January 18 2020

28mm
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

January 15 2020

28mm
4016 0867
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
28mm
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
28mm
Najlepszym sposobem na ukrycie jest udawać, że nigdy się nie istniało.
— Megan Miranda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
2641 cb83
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viadoubleespresso doubleespresso
28mm
6032 91cb 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
28mm
5839 c32a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viahugostiglitz hugostiglitz

January 12 2020

28mm
0748 7587 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 10 2020

28mm
2317 4d9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabzdura bzdura
28mm
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
28mm

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
28mm
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl