Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2020

28mm
7941 a3d9 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 06 2020

28mm

April 05 2020

28mm
Reposted fromshakeme shakeme viayveee yveee

March 29 2020

28mm
5896 c777
28mm
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

March 28 2020

28mm
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
28mm
Po tym, co przeszłyśmy, zawsze będę Twoją przyjaciółką. Gdybyś nie miała funta przy duszy i mieszkała w kartonowym pudle albo gdybyś miała tyle pieniędzy, że kupiłabyś Buckingham Palace, dla mnie to nieistotne. Jestem Twoją przyjaciółką na całe życie.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 24 2020

28mm
0948 2e0a 500
Reposted fromzciach zciach viaunmadebeds unmadebeds

March 21 2020

28mm
7889 ad34
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 19 2020

28mm
6945 af27 500
28mm
4867 619b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
28mm
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho

March 17 2020

28mm
2331 6e6d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 06 2020

28mm
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

March 05 2020

28mm
3935 17ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
8564 45d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
28mm
6805 af5c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

March 04 2020

28mm
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.

March 01 2020

28mm
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo

February 28 2020

7416 3c66 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl