Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
28mm
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin

October 18 2018

28mm
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaszydera szydera
28mm
28mm
6382 4344 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
28mm
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
28mm
7705 e6cd 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapoppyseed poppyseed
28mm
Reposted frompotrzask potrzask viapoppyseed poppyseed
28mm
Reposted fromsilence89 silence89 viapoppyseed poppyseed

October 16 2018

28mm
28mm
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
4736 f80d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viayveee yveee

October 15 2018

28mm
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
28mm
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera

October 14 2018

28mm
Nie pokazuj że ci zależy” – głoszą liczne poradniki dla pań i męskie zresztą też. Efekt? Wszyscy przegrywają. Nikt nikomu nic nie okazuje, wszyscy targują się o każdy miły gest czy oznakę zainteresowania. One myślą, że oni za mało się starają, a oni, że one są pasywnymi, roszczeniowymi księżniczkami. Związki zaś sypią się od środka, bo jak umacniać relację bez pokazywania, iż komuś zależy? Sposób, który miał chronić przed bólem, naraża na cierpienie, samotność, rozczarowanie. Po co więc go stosować? Nie lepiej być w zgodzie ze sobą i tworzyć szczere relacje? One także mogą się nie udać, ale przynajmniej nie trzeba niczego udawać, grać ani nikim manipulować.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
28mm
Reposted fromFlau Flau viabzdura bzdura
28mm
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
28mm
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
28mm
2571 1dae
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
28mm
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl