Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

28mm
28mm
8722 155a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

October 07 2018

28mm
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viahidingtonight hidingtonight
28mm
28mm
6083 f3e0 500
28mm
6576 ac76
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viabzdura bzdura
28mm
6167 cf29 500
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
9628 fea9
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
28mm
7170 fd66 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
28mm
1688 1435 500
Reposted fromseaweed seaweed viaOnlyBlue OnlyBlue
28mm
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
28mm
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
28mm
Does the feeling of not being good enough ever end?
— curious
Reposted fromlaluna laluna viaszydera szydera
28mm
8654 63b6 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook

October 02 2018

28mm
1763 8c3b 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaszydera szydera
28mm
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
28mm
28mm
Ludzie zasadniczo nie różnią się od skarpetek, koniecznie muszą być w parach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl