Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

28mm
28mm
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaimpressive impressive
28mm
28mm
8733 8f81


Stop chasing people. If they block you, cut off contact,  ignore you… Let them go.  Let those who naturally gravitate to you enjoy your energy.  We spend so much time begging for those who wouldn’t  blink twice at the thought of you.  Cherish those who are there by choice,  and not there because you chased them every time they decided to escape.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaimpressive impressive
28mm
28mm
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaimpressive impressive
28mm
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaimpressive impressive
28mm

Zasada nr 1: Jeżeli kobieta kocha i jest kochana, nie odejdzie.

Zasada nr 2: Jeżeli kobieta kocha, ale nie czuje się kochana, to najpierw będzie o tym mówić.

Zasada nr 3: Jeżeli kobieta kocha, nie czuje się kochana i jest ignorowana, kiedy o tym mówi – ODCHODZI.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
28mm
Reposted frombluuu bluuu viaimpressive impressive
28mm
8355 c283
28mm
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
28mm
2469 9eaf 500
28mm
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpressive impressive
28mm
7525 09f8
28mm
9083 3c01
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpressive impressive
28mm
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaimpressive impressive
28mm
3342 4dc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpressive impressive
28mm
7360 2ffa 500
28mm
4624 f006 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimpressive impressive
28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl