Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

28mm
2307 5d41
Reposted fromolaosa olaosa viaszydera szydera
28mm
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
28mm
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaszydera szydera
28mm
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera

January 09 2018

28mm
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaszydera szydera
28mm
5754 885e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamefir mefir
28mm
2187 8384 500
28mm
9461 5947
ach, zupo...
28mm
1597 4902 500
Reposted fromanuluj anuluj
28mm
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa
4332 2be9 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
28mm
prawie go miałam. prawie, to dobre słowo. prawie go miałam, czyli nie miałam go wcale. bywał zamiast być. to chyba najbardziej bolało - mieć go, a jednak nie mieć ani trochę.
— wspomnieniowo
Reposted fromszauklau szauklau viaszydera szydera
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
28mm
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
28mm
1364 06ae 500
Reposted frompanikea panikea
7367 1220 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viabrovinsky brovinsky

January 07 2018

28mm
4806 460d 500
"Maski i twarze"
28mm
In 2018, please don’t ever settle for less than what you deserve. Please know that you deserve to be happy. You are good enough and will always be. You deserve to be loved. You are worth it.
Reposted fromursa-major ursa-major viairmelin irmelin
28mm
I minął czas, tak dużo chwil między palcami.
A przecież jestem tu gdzie byłam.

I wciąż nie umiem chodzić.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl