Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

28mm

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

28mm
0259 aef5 500

xelamanrique318:

you guys don’t understand how real this is

Reposted fromkaynewest kaynewest
28mm
5381 13c1
Reposted fromcalifornia-love california-love
28mm
5417 1837
Reposted fromcalifornia-love california-love
28mm
Jeśli Ci się śnią takie rzeczy to ja chyba wolę nie wiedzieć o czym Ty musisz myśleć wieczorem.
— trup w torebce zawsze spoko
Reposted fromrawwwr rawwwr vianergo nergo

July 10 2017

28mm
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaszydera szydera
28mm
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
6300 259f 500
28mm
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
28mm
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin

July 09 2017

1722 577e 500

disgustinganimals:

cranberryfrog:

can’t believe this boy is my boy!!!

This is a cat.

28mm
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
28mm

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
28mm
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
28mm
4117 86b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
28mm
3237 08f4 500

July 07 2017

28mm
4898 7dbb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszydera szydera
1318 795d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl