Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

28mm

Reposted fromoopsiak oopsiak viagdziejestola gdziejestola
28mm
8756 8db9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
28mm
0932 f599 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
28mm
4560 4bbf 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
28mm
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

28mm
3076 ef6c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoffee coffee
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

June 12 2017

28mm
9262 a671
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
28mm
2102 45a9 500
no. najgorzej.
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
28mm
2162 7e42 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viagdziejestola gdziejestola
28mm
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 11 2017

28mm
28mm
“ I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj. ”
— Bułhakow
Reposted fromlouse louse viagdziejestola gdziejestola
28mm
0886 76d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
28mm
7095 5b5e
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje
28mm
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaperseweracje perseweracje
28mm
7438 ca00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
28mm
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viaperseweracje perseweracje
28mm
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaperseweracje perseweracje
28mm
Zapominała go cierpliwie i pokornie.
Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— 'Ślady', Zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl