Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

28mm
2783 d020 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
28mm

October 06 2019

28mm
6015 531c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
6030 69c5
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
6016 30c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
28mm
28mm

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaszydera szydera
28mm
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viadoubleespresso doubleespresso
28mm
2537 1a2a
28mm
9008 6191 500
Gdyby ktoś chciał mi zrobić prezent. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

October 01 2019

28mm
8967 b437 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
28mm
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
28mm
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
28mm
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viamefir mefir
28mm
6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
28mm
28mm
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
28mm
7165 b649 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaszydera szydera
28mm
6489 7f2c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl