Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

28mm
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viatwice twice
28mm

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
28mm
Play fullscreen
intoxicate me now, with your lovin' now, i think i'm ready now
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
28mm
28mm
28mm
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaszydera szydera
28mm
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaszydera szydera
28mm
28mm
28mm
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch

March 24 2017

28mm
2643 ed69

March 22 2017

1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa vialexxie lexxie
9475 32aa
Reposted fromamatore amatore viamuviell muviell
28mm
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
28mm
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce vialexxie lexxie

futchcassidy:

hey quick question. what the fuck is going on

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
28mm
2191 3dcc 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl