Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

28mm
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
28mm
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera

October 14 2018

28mm
Nie pokazuj że ci zależy” – głoszą liczne poradniki dla pań i męskie zresztą też. Efekt? Wszyscy przegrywają. Nikt nikomu nic nie okazuje, wszyscy targują się o każdy miły gest czy oznakę zainteresowania. One myślą, że oni za mało się starają, a oni, że one są pasywnymi, roszczeniowymi księżniczkami. Związki zaś sypią się od środka, bo jak umacniać relację bez pokazywania, iż komuś zależy? Sposób, który miał chronić przed bólem, naraża na cierpienie, samotność, rozczarowanie. Po co więc go stosować? Nie lepiej być w zgodzie ze sobą i tworzyć szczere relacje? One także mogą się nie udać, ale przynajmniej nie trzeba niczego udawać, grać ani nikim manipulować.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
28mm
Reposted fromFlau Flau viabzdura bzdura
28mm
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
28mm
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
28mm
2571 1dae
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
28mm
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl vianergo nergo

October 12 2018

28mm
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir

October 11 2018

28mm
Reposted fromFlau Flau viabzdura bzdura
28mm
8236 d756 500
28mm
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viaslowlyembrace slowlyembrace
28mm
5437 2d2b 500
Reposted fromnutt nutt viaslowlyembrace slowlyembrace
28mm
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromnaturalginger naturalginger viayveee yveee

October 10 2018

2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viahwaiting hwaiting
5725 fcfe 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahwaiting hwaiting
28mm
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viahwaiting hwaiting
28mm
4997 bd80 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viainsanedreamer insanedreamer
28mm
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl