Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

28mm
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
28mm
28mm
Reposted frombvd bvd viaruinyourday ruinyourday
28mm
 W sumie nie wiem jakie masz myśli związane ze mną, ale mam nadzieję, że chociaż trochę się ich wstydzisz
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaruinyourday ruinyourday
28mm
28mm
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
28mm
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"

February 21 2017

28mm

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viamehhh mehhh

February 20 2017

28mm
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viaPokobiecemu Pokobiecemu
28mm
Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć. A kobiety mężczyzn, których miały.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaPokobiecemu Pokobiecemu
28mm
Reposted fromjasminum jasminum viaunmadebeds unmadebeds
28mm
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viaunmadebeds unmadebeds
28mm
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish via2708 2708
28mm
Reposted fromKubitsky Kubitsky via2708 2708
28mm
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda

February 19 2017

4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viagivemefood givemefood
28mm
Kobiety lubią jasne sytuacje. Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frommslexi mslexi viacrambie crambie

February 17 2017

28mm
0599 afa0
Reposted fromMiziou Miziou vialexi lexi

February 16 2017

28mm
5954 faca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk vialexi lexi

July 10 2015

28mm
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl