Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

28mm
Rzadko udaje się wybaczyć za pierwszym podejściem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice

February 17 2019

28mm
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
28mm
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
28mm
8569 828e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
28mm
Reposted frombluuu bluuu vianergo nergo

February 16 2019

28mm
28mm
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black vianergo nergo
28mm
28mm
3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianergo nergo
28mm
6329 c228
Reposted frommariet mariet viamefir mefir
28mm
7969 5e6f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
7974 1615 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
28mm
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viabzdura bzdura
28mm
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
28mm
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabzdura bzdura
28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl