Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

//27.07.2017

sztambuch:

jest
środek nocy

a ja
myślę o tobie

myślę o tobie
i nie potrafię
oddychać rytmicznie

m.m

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabzdura bzdura

January 22 2018

28mm
28mm
28mm
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

January 21 2018

28mm
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
28mm
0463 21a0
Reposted fromvandalize vandalize viaszydera szydera
28mm
9296 6ecb
Reposted fromvandalize vandalize viaszydera szydera
28mm
  • someone:what's up
  • me:i am not comfortable telling you what is happening in my life, how about you
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
28mm
1753 d453 500
Reposted frommoai moai viairmelin irmelin

January 20 2018

5964 7084 500
28mm
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakinu kinu
28mm
Reposted frombluuu bluuu viakinu kinu
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vialottibluebell lottibluebell
28mm
1339 8eec
Reposted fromlaluna laluna vialottibluebell lottibluebell
28mm
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl vialottibluebell lottibluebell
28mm
28mm
6468 b1ef
28mm
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
28mm
W życiu nie ma nic dla tych, którym brakuje odwagi.
— Marlena de Blasi - "Tysiąc dni w Wenecji"
Reposted fromkyte kyte vialottibluebell lottibluebell
28mm
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl