Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

28mm
4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaszydera szydera
28mm
Reposted fromcouples couples viaszydera szydera
28mm
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunmadebeds unmadebeds
28mm
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
28mm
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaszydera szydera
8533 2a5f
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
28mm
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viayveee yveee

August 19 2018

28mm
Powietrze gęste od znaków zapytania powoduje, że wdychasz niepewność. Dławimy się pytaniami nie wypowiadając ich głośno,a później rozczarowanie wywołuje mdłości, bo z nadmiaru ciekawości i braku odwagi, zamiast pytać odpowiadamy sobie przypuszczeniami sami.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
28mm
3986 88f5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
28mm
28mm
Reposted fromjasminum jasminum viaszydera szydera
28mm
28mm
28mm
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

August 17 2018

28mm
Reposted fromshakeme shakeme viahairstyles hairstyles
28mm
6699 3e1b
Reposted fromkarahippie karahippie vianiewiastqa niewiastqa
28mm
28mm
4323 0fd5
28mm
Reposted fromshakeme shakeme vianiewiastqa niewiastqa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl