Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

28mm
Reposted frombluuu bluuu viadontaskmewhy dontaskmewhy
28mm
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viadontaskmewhy dontaskmewhy
28mm

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
28mm
28mm
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
28mm

September 24 2017

1519 8318
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds
1997 51ae 500
Reposted frommirosia mirosia viaszydera szydera
5664 c906 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
28mm
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

September 23 2017

28mm
28mm
28mm
9957 92e9
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
7819 7f2e 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaszydera szydera
28mm
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaszydera szydera
28mm
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
28mm
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

September 22 2017

28mm
3476 bb1c
Reposted fromlambadada lambadada viagdziejestola gdziejestola
28mm
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl