Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

28mm
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
28mm
28mm
28mm
6213 7682
28mm
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viagdziejestola gdziejestola
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viaszydera szydera
28mm
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaszydera szydera
28mm
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaszydera szydera
28mm
28mm
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta

August 14 2017

28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaunmadebeds unmadebeds
28mm
28mm
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 11 2017

28mm
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał.
Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.
— Janusz Leon Wiśniewski
28mm
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl