Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

9082 1973 500
Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin

April 18 2018

28mm
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

April 17 2018

studyblr:

me: i’m so motivated. i’m gonna do this. i will achieve everything

me, a second later: you know my bed is actually just…. better

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
6574 dbe3
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
8996 f2e3
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
28mm
Czasem podejmuję smutki, czasem je zabijam (czasem je zapijam, ej)
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
28mm

April 16 2018

28mm
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity vianergo nergo

April 14 2018

28mm
9808 8231 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
28mm
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viairmelin irmelin
28mm
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabzdura bzdura
28mm
5668 eb72 500
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
28mm
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaszydera szydera

April 08 2018

28mm
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
28mm
7860 e763 500
Reposted fromnattsu nattsu viaszydera szydera

April 07 2018

28mm
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
28mm
7295 6781
Reposted fromolaosa olaosa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
28mm
4704 2038
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola

April 06 2018

28mm
28mm
Chodzi mi o to - powiedział - że gdy o kimś myślisz, gdy nie możesz o kimś zapomnieć, dostrzegasz go wszędzie wokół.
— Anna Davis
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl